Συντήρηση Microsoft Outlook και Outlook Express. | Συμβουλές | el.estacion506cr.com

Συντήρηση Microsoft Outlook και Outlook Express.Αν αντιμετωπίζετε συχνά το πρόβλημα της βραδύτητας στο Outlook ή το Outlook Express, τότε τα συνολικά μηνύματα ενδέχεται να βρίσκονται στην υψηλότερη πλευρά ή το μέγεθος του αρχείου αλληλογραφίας θα έχει αυξηθεί. Εάν συμβαίνει αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Εάν τα μηνύματα έχουν ξεπεράσει περισσότερα από 1500 μηνύματα, δημιουργήστε τους υποφάκελους στα εισερχόμενα και μετακινήστε τα μηνύματα σε αυτόν το φάκελο (Σημείωση: Ταξινόμηση των φακέλων σύμφωνα με την εταιρεία ή τα πρόσωπα ή τον τύπο συναλλαγής ή Μήνα σοφός και μετακινήστε τα μηνύματα σε αυτό συγκεκριμένο φάκελο)
2. Διαγράψτε μη απαραίτητα μηνύματα ή ενημερωμένα μηνύματα ελέγχοντας συχνά. Ακόμα και να το αφαιρέσετε από το φάκελο "Διαγραμμένα μηνύματα".
3. Πριν συνεχίσετε τα παρακάτω βήματα προσπαθήστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να εξάγετε μηνύματα και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των μηνυμάτων σας.
4. Συμπυκνώστε τους φακέλους έτσι ώστε ο χώρος που καταλαμβάνεται από το μέγεθος του αρχείου email να μειώνεται (Σημείωση: Ακόμη και μετά τη διαγραφή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μέγεθος του αρχείου παραμένει το ίδιο, μόνο μετά τη συμπύκνωση του διαγραμμένου χώρου θα γίνει εκκαθάριση τη στιγμή της συμπίεσης. το μέγεθος του αρχείου μειώνεται.)

(Σημείωση: Πριν κάνετε τα παραπάνω βήματα προσέξτε να πάρετε το Backup σε άλλη μονάδα δίσκου)

Preguntas Relacionadas

 • Προγκούντα - 1:
 • Ποια είναι η διαδικασία για την αποστολή φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου στο FinePixViewer;


  Για να στείλετε ένα αρχείο εικόνας FinePixViewer σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο, απαιτείται λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook Express ή Microsoft Outlook 2018. 1. Στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "Επιλογές Internet" στον "Πίνακα Ελέγχου" και κάντε κλικ στο "Προγράμματα". 2. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το Outlook "2018". Επισύναψη αρχείου εικόνας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1. Εκκινήστε το FinePix Viewer. 2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο εικόνας στην περιοχή εμφάνισης των δέντρων φακέλων στα αριστερά. Οι μικρογραφίες των εικόνων στον φάκελο εμφανίζονται στα δεξιά. Στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το "Outlook 2018". 3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία για το αρχείο εικόνας που θα προσαρτηθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επισυνάψετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στις εικόνες για να τις επιλέξετε. Για να καταργήσετε την επιλογή ενός αρχείου εικόνας, κάντε ξανά κλικ στην εικόνα. 4. Με την μικρογραφία του αρχείου εικόνας που πρόκειται να επισυναφθεί ακόμα να επιλεγεί, επιλέξτε "Αποστολή αλληλογραφίας" στο μενού "Αρχείο". Το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εκκινείται και το αρχείο εικόνας είναι προσαρτημένο σε ένα μήνυμα. Συμπληρώστε τη διεύθυνση προορισμού, τον τίτλο και το σώμα μηνυμάτων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνήθη διαδικασία για την αποστολή του μηνύματος. * Τα αρχεία εικόνων που αποστέλλονται με το FinePixViewer δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 1 MB και όχι περισσότερα από 10 αρχεία συνολικά. Εάν το συνολικό μέγεθος αρχείου είναι μεγαλύτερο από 1 MB, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή αλληλογραφίας]. Εάν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, μειώστε τον αριθμό των αρχείων μέχρι να μην εμφανιστεί πλέον το προειδοποιητικό μήνυμα. Σημειώστε επίσης ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από το FinePixViewer μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση αλληλογραφίας, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο αρχείο εικόνας. * Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών θέτουν όρια στα μεγέθη των αρχείων που μπορούν να συνδεθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μετάδοση μεγάλων αρχείων εικόνας μπορεί επίσης να διαρκέσει πολύ. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις μετάδοσης αλληλογραφίας" από το μενού "Ρυθμίσεις" στο FinePixViewer και αλλάξτε το μέγεθος των συνημμένων αρχείων εικόνας έτσι ώστε να μην είναι μεγαλύτερα από τα απαραίτητα.

 • Pregunta - 2:
 • Ποια είναι η διαδικασία για την αποστολή φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου στο FinePixViewer;


  Για να στείλετε ένα αρχείο εικόνας FinePixViewer σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο, απαιτείται λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook Express ή Microsoft Outlook 2018. 1. Στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "Επιλογές Internet" στον "Πίνακα Ελέγχου" και κάντε κλικ στο "Προγράμματα". 2. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το Outlook "2018". Επισύναψη αρχείου εικόνας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1. Εκκινήστε το FinePix Viewer. 2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο εικόνας στην περιοχή εμφάνισης των δέντρων φακέλων στα αριστερά. Οι μικρογραφίες των εικόνων στον φάκελο εμφανίζονται στα δεξιά. Στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το "Outlook 2018". 3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία για το αρχείο εικόνας που θα προσαρτηθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επισυνάψετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στις εικόνες για να τις επιλέξετε. Για να καταργήσετε την επιλογή ενός αρχείου εικόνας, κάντε ξανά κλικ στην εικόνα. 4. Με την μικρογραφία του αρχείου εικόνας που πρόκειται να επισυναφθεί ακόμα να επιλεγεί, επιλέξτε "Αποστολή αλληλογραφίας" στο μενού "Αρχείο". Το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εκκινείται και το αρχείο εικόνας είναι προσαρτημένο σε ένα μήνυμα. Συμπληρώστε τη διεύθυνση προορισμού, τον τίτλο και το σώμα μηνυμάτων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνήθη διαδικασία για την αποστολή του μηνύματος. * Τα αρχεία εικόνων που αποστέλλονται με το FinePixViewer δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 1 MB και όχι περισσότερα από 10 αρχεία συνολικά. Εάν το συνολικό μέγεθος αρχείου είναι μεγαλύτερο από 1 MB, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή αλληλογραφίας]. Εάν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, μειώστε τον αριθμό των αρχείων μέχρι να μην εμφανιστεί πλέον το προειδοποιητικό μήνυμα. Σημειώστε επίσης ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από το FinePixViewer μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση αλληλογραφίας, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο αρχείο εικόνας. * Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών θέτουν όρια στα μεγέθη των αρχείων που μπορούν να συνδεθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μετάδοση μεγάλων αρχείων εικόνας μπορεί επίσης να διαρκέσει πολύ. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις μετάδοσης αλληλογραφίας" από το μενού "Ρυθμίσεις" στο FinePixViewer και αλλάξτε το μέγεθος των συνημμένων αρχείων εικόνας έτσι ώστε να μην είναι μεγαλύτερα από τα απαραίτητα.

 • Pregunta - 3:
 • Ποια είναι η διαδικασία για την αποστολή φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου στο FinePixViewer;


  Για να στείλετε ένα αρχείο εικόνας FinePixViewer σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο, απαιτείται λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook Express ή Microsoft Outlook 2018. 1. Στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "Επιλογές Internet" στον "Πίνακα Ελέγχου" και κάντε κλικ στο "Προγράμματα". 2. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το Outlook "2018". Επισύναψη αρχείου εικόνας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1. Εκκινήστε το FinePix Viewer. 2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο εικόνας στην περιοχή εμφάνισης των δέντρων φακέλων στα αριστερά. Οι μικρογραφίες των εικόνων στον φάκελο εμφανίζονται στα δεξιά. Στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το "Outlook 2018". 3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία για το αρχείο εικόνας που θα προσαρτηθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επισυνάψετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στις εικόνες για να τις επιλέξετε. Για να καταργήσετε την επιλογή ενός αρχείου εικόνας, κάντε ξανά κλικ στην εικόνα. 4. Με την μικρογραφία του αρχείου εικόνας που πρόκειται να επισυναφθεί ακόμα να επιλεγεί, επιλέξτε "Αποστολή αλληλογραφίας" στο μενού "Αρχείο". Το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εκκινείται και το αρχείο εικόνας είναι προσαρτημένο σε ένα μήνυμα. Συμπληρώστε τη διεύθυνση προορισμού, τον τίτλο και το σώμα μηνυμάτων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνήθη διαδικασία για την αποστολή του μηνύματος. * Τα αρχεία εικόνων που αποστέλλονται με το FinePixViewer δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 1 MB και όχι περισσότερα από 10 αρχεία συνολικά. Εάν το συνολικό μέγεθος αρχείου είναι μεγαλύτερο από 1 MB, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή αλληλογραφίας]. Εάν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, μειώστε τον αριθμό των αρχείων μέχρι να μην εμφανιστεί πλέον το προειδοποιητικό μήνυμα. Σημειώστε επίσης ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από το FinePixViewer μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση αλληλογραφίας, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο αρχείο εικόνας. * Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών θέτουν όρια στα μεγέθη των αρχείων που μπορούν να συνδεθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μετάδοση μεγάλων αρχείων εικόνας μπορεί επίσης να διαρκέσει πολύ. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις μετάδοσης αλληλογραφίας" από το μενού "Ρυθμίσεις" στο FinePixViewer και αλλάξτε το μέγεθος των συνημμένων αρχείων εικόνας έτσι ώστε να μην είναι μεγαλύτερα από τα απαραίτητα

 • Προγκούντα - 4:
 • Ποια είναι η διαδικασία για την αποστολή φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου στο FinePixViewer;


  Για να στείλετε ένα αρχείο εικόνας FinePixViewer σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο, απαιτείται λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook Express ή Microsoft Outlook 2018. 1. Στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "Επιλογές Internet" στον "Πίνακα Ελέγχου" και κάντε κλικ στο "Προγράμματα". 2. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το Outlook "2018". Επισύναψη αρχείου εικόνας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1. Εκκινήστε το FinePix Viewer. 2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο εικόνας στην περιοχή εμφάνισης των δέντρων φακέλων στα αριστερά. Οι μικρογραφίες των εικόνων στον φάκελο εμφανίζονται στα δεξιά. Στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το "Outlook 2018". 3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία για το αρχείο εικόνας που θα προσαρτηθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επισυνάψετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στις εικόνες για να τις επιλέξετε. Για να καταργήσετε την επιλογή ενός αρχείου εικόνας, κάντε ξανά κλικ στην εικόνα. 4. Με την μικρογραφία του αρχείου εικόνας που πρόκειται να επισυναφθεί ακόμα να επιλεγεί, επιλέξτε "Αποστολή αλληλογραφίας" στο μενού "Αρχείο". Το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εκκινείται και το αρχείο εικόνας είναι προσαρτημένο σε ένα μήνυμα. Συμπληρώστε τη διεύθυνση προορισμού, τον τίτλο και το σώμα μηνυμάτων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνήθη διαδικασία για την αποστολή του μηνύματος. * Τα αρχεία εικόνων που αποστέλλονται με το FinePixViewer δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 1 MB και όχι περισσότερα από 10 αρχεία συνολικά. Εάν το συνολικό μέγεθος αρχείου είναι μεγαλύτερο από 1 MB, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή αλληλογραφίας]. Εάν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, μειώστε τον αριθμό των αρχείων μέχρι να μην εμφανιστεί πλέον το προειδοποιητικό μήνυμα. Σημειώστε επίσης ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από το FinePixViewer μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση αλληλογραφίας, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο αρχείο εικόνας. * Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών θέτουν όρια στα μεγέθη των αρχείων που μπορούν να συνδεθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μετάδοση μεγάλων αρχείων εικόνας μπορεί επίσης να διαρκέσει πολύ. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις μετάδοσης αλληλογραφίας" από το μενού "Ρυθμίσεις" στο FinePixViewer και αλλάξτε το μέγεθος των συνημμένων αρχείων εικόνας έτσι ώστε να μην είναι μεγαλύτερα από τα απαραίτητα.

 • Pregunta - 5:
 • Ποια είναι η διαδικασία για την αποστολή φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου στο FinePixViewer;


  Για να στείλετε ένα αρχείο εικόνας FinePixViewer σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο, απαιτείται λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook Express ή Microsoft Outlook 2018. 1. Στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "Επιλογές Internet" στον "Πίνακα Ελέγχου" και κάντε κλικ στο "Προγράμματα". 2. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το Outlook "2018". Επισύναψη αρχείου εικόνας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1. Εκκινήστε το FinePix Viewer. 2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο εικόνας στην περιοχή εμφάνισης των δέντρων φακέλων στα αριστερά. Οι μικρογραφίες των εικόνων στον φάκελο εμφανίζονται στα δεξιά. Στο πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" εμφανίζεται το "Outlook Express" ή το "Outlook 2018". 3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία για το αρχείο εικόνας που θα προσαρτηθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επισυνάψετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στις εικόνες για να τις επιλέξετε. Για να καταργήσετε την επιλογή ενός αρχείου εικόνας, κάντε ξανά κλικ στην εικόνα. 4. Με την μικρογραφία του αρχείου εικόνας που πρόκειται να επισυναφθεί ακόμα να επιλεγεί, επιλέξτε "Αποστολή αλληλογραφίας" στο μενού "Αρχείο". Το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εκκινείται και το αρχείο εικόνας είναι προσαρτημένο σε ένα μήνυμα. Συμπληρώστε τη διεύθυνση προορισμού, τον τίτλο και το σώμα μηνυμάτων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνήθη διαδικασία για την αποστολή του μηνύματος. * Τα αρχεία εικόνων που αποστέλλονται με το FinePixViewer δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 1 MB και όχι περισσότερα από 10 αρχεία συνολικά. Εάν το συνολικό μέγεθος αρχείου είναι μεγαλύτερο από 1 MB, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Αποστολή αλληλογραφίας]. Εάν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, μειώστε τον αριθμό των αρχείων μέχρι να μην εμφανιστεί πλέον το προειδοποιητικό μήνυμα. Σημειώστε επίσης ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από το FinePixViewer μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση αλληλογραφίας, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο αρχείο εικόνας. * Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών θέτουν όρια στα μεγέθη των αρχείων που μπορούν να συνδεθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μετάδοση μεγάλων αρχείων εικόνας μπορεί επίσης να διαρκέσει πολύ. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις μετάδοσης αλληλογραφίας" από το μενού "Ρυθμίσεις" στο FinePixViewer και αλλάξτε το μέγεθος των συνημμένων αρχείων εικόνας έτσι ώστε να μην είναι μεγαλύτερα από τα απαραίτητα.

  Προηγούμενο Άρθρο

  Πώς να καθαρίσετε τις ανοξείδωτες συσκευές

  Πώς να καθαρίσετε τις ανοξείδωτες συσκευές

  Πώς να καθαρίσετε τις ανοξείδωτες συσκευές - Διάφορα, συμβουλές, οδηγίες και οδηγίες....

  Επόμενο Άρθρο

  Η πλάσμα ή η οθόνη LCD ανάβει για λίγο, στη συνέχεια σβήνει.

  Η πλάσμα ή η οθόνη LCD ανάβει για λίγο, στη συνέχεια σβήνει.

  Η πλάσμα ή η οθόνη LCD ανάβει για λίγο, στη συνέχεια σβήνει. - Τηλεόραση & βίντεο, Συμβουλή, οδηγίες και οδηγίες....